Instructions for Authors\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki - Kazan (Volga region) Federal University

Submission of Manus­cripts