Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta - Kazan (Volga region) Federal University

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki