Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta - Kazan (Volga region) Federal University

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki