About the Journal\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki - Kazan (Volga region) Federal University

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki