Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki\Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta - Kazan (Volga region) Federal University

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki