KFU. The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. - News
30 November 2012

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. ,
Source of information: Radifa Shafikova, photo by Diana Povarova, Press-Center
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

Версия для печати Версия для печати
o
1689
Other news and announcements
22 June 2018
20 June 2018
18 June 2018
15 June 2018
15 June 2018
15 June 2018
14 June 2018
14 June 2018
11 June 2018
09 June 2018
09 June 2018
07 June 2018
07 June 2018
06 June 2018
05 June 2018
03 June 2018
02 June 2018
31 May 2018
30 May 2018
29 May 2018
26 May 2018
x