Intelligent Robotics\Master's Program - Kazan (Volga region) Federal University

                   Master's program in Intelligent Robotics