Kazan Federal University - Naberezhnye Chelny Institute

Kazan Federal University - Naberezhnye Chelny Institute