Non-degree programs\Non-degree programmes - Kazan (Volga region) Federal University