Invited speakers\English version - Казанский (Приволжский) федеральный университет
Invited speakers

Abyzov A.N. (Kazan Federal University);

Alimov A.R. (Moscow State University);

Amosov G.G. (Steklov Mathematical Institute);

Aptekarev A.I. (Keldysh Institute of Applied Mathematics);

Astashkin S.V. (Samara National Research University);

Bazhenov N.A. (Sobolev Institute of Mathematics);

Berestovsky V.N. (Sobolev Institute of Mathematics);

Beklemishev L.D. (Steklov Mathematical Institute);

Blagoveshchenskaya E.A. (Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University);

Bondal A.I. (Steklov Mathematical Institute);

Il'in S. N. (Kazan Federal University);​

Vasil'ev A.V. (Sobolev Institute of Mathematics); 

Vodop'janov S.K. (Sobolev Institute of Mathematics);

Volkov M.V. (Ural Federal University);

Goncharov S.S. (Sobolev Institute of Mathematics);

Gorbachev D.V. (Tula State University);

Guterman A.E.  (Moscow State University);

Dubinin V.N. (Institute for Applied Mathematics, Far Eastern Branch of RAS);

Ershov Yu.L. (Sobolev Institute of Mathematics);

Mikes J. (Palacky University Olomouc);

Kapustin V.V. (St. Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute);

Karmanova M.B. (Sobolev Institute of Mathematics);

Kashin B.S. (Steklov Mathematical Institute);

Kolesnikov P.S. (Steklov Mathematical Institute);

Komlov A.V. (Steklov Mathematical Institute);

Konstantinova E.V. (Sobolev Institute of Mathematics);

Kushner A.G. (V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences);

Mazurov V.D. (Sobolev Institute of Mathematics);

Matveev S.V. (Chelyabinsk State University);

Mishchenko A.S. (Moscow State University);

Ratyu T.(Ecole Polytechnique Federale de Lausanne);

Revin D.O. (Sobolev Institute of Mathematics);

Romanovskii N.S. (Sobolev Institute of Mathematics);

Khabibullin B.N. (Bashkir State University);

Lukashov A.L. (Moscow Institute of Physics and Technology); 

Sabitov K.B. (Bashkir State University, Sterlitamak Branch);

Sakbaev V.Zh. (Moscow Institute of Physics and Technology);

Shelekhov A.M. (Moscow Pedagogical State University);

Semenov A.L. (Moscow State University);

Sergeev A.G. (Steklov Mathematical Institute);

Solodov A.P. (Moscow State University);

Stepanov S.E. (Financial University under the Government of the Russian Federation);

Temlyakov V.N. (Moscow State University, University of South Carolina);

Timoshenko E.A. (Tomsk State University);

Tsarev A.V. (Moscow Pedagogical State University)

Turilova E.A. (Kazan Federal University);

Tyurin N.A. (Higher School of Economics);

Yumaguzhin V.A. (Institute of Program Systems);

Yau Sh.T. (Harvard University).