8 2022 . DBA, .
\ \
15 2022

DBA, MBA

  DBA, MBA , ,,
: https://mba-kazan.ru/about/news/torzhestvennaya-czeremoniya-vrucheniya-diplomov-dba,-mba
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA
 •   DBA, MBA

: , ,
o
175
16 2023
26 2023
07 2023
18 2023
14 2023
28 2023
28 2023
17 2023
14 2023
12 2023
29 2023
30 2023
27 2023
15 2023
24 2023
03 2023
20 2023
17 2023
15 2023
10 2023
07 2023
x