Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Form of presentationManuals approved by the Russian Academic Methodological Association
Year of publication2013
  • Khramova Evgeniya Valerevna, author
  • Other authors A.R. Tuzikov, L.I. Gatina
    Bibliographic description in the original language Khramova E.V. Innovacionnye upravlencheskie tekhnologii v vysshey shkole dlya razvitiya neftekhimicheskoy promyshlennosti Rossiyskoy Federacii // Upravlenie innovaciyami i transferom innovaciy v neftegazokhimicheskom komplekse (rossiyskiy i zarubezhnyy opyt) : uchebnoe posobie / A.R. Tuzikov [i dr.] / pod red. A.R. Tuzikova, L.I. Gatinoy; Kazan. nac. issl. tekhnol.un-t. – Kazan : Izd-vo Kazan. nac. issl. tekhnol. un-ta, 2013. – 243 s. // S.212-235
    Keywords инновационные технологии, нефтехимическая промышленность, высшая школа
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=98180&p_lang=2

    Full metadata record