Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ХIХ – НАЧАЛА ХХ В. В ТВОРЧЕСТВЕ Б.А. КИСТЯКОВСКОГО (1868–1920)
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
  • Ivanov Andrey Valerevich, author
  • Bibliographic description in the original language Pravovaya kultura rossiyskoy intelligencii KhIKh – nachala KhKh v. v tvorchestve B.A. Kistyakovskogo (1868–1920)// Aktualnye problemy razvitiya sovremennogo zakonodatelstva i praktiki ego primeneniya: Sbornik materialov Mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferencii/Ivanov A.V. – Cheboksary: ChKI RUK, 2013. –S.106-108
    Keywords правовой нигилизм, русская интеллигенция, "Вехи"
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=97463&p_lang=2

    Full metadata record