Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
УЧИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО(О ПОЛОЖЕНИИ УЧИТЕЛЯ В 20 ГОДЫ 20 ВЕКА)
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2011
  • Egorova Alevtina Nikolaevna, author
  • Bibliographic description in the original language Uchitel i obshhestvo(o polozhenii uchitelya v 20 gody 20 veka)// Tatyanin den: sbornik statey i materialov 8 respublikanskoy nauchno- prakticheskoy konferencii "Literaturovedenie i estetika v XXIveke"("Tatyanin den"), posvyashhennaya pamyati T.A.Geller (23-25 yanvarya 2011 goda, kazan).-Kazan:RIC,2011.- Vyp.8.-368s.
    Keywords революция ,реформа образования, трудовая школа
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=96793&p_lang=2

    Full metadata record