Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИДЕИ Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЙ О СВЯЗЯХ ПРАВА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2014
  • Voronin Maksim Valerevich, author
  • Bibliographic description in the original language Voronin M.V. Idei G.F. Shershenevicha v kontekste ucheniy o svyazyakh prava s obshhestvennymi otnosheniyami // Nauchnye vozzreniya professora G.F. Shershenevicha v sovremennykh usloviyakh konvergencii chastnogo i publichnogo prava (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya): Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakt. konf. (g. Kazan, 1–2 marta 2013 g.) / pod red. D.Kh. Valeeva, K. Ronchki, Z.F. Safina, M.Yu. Chelysheva. – M.: Statut, 2014. – S. 828–831. (0,32 p.l.)
    Keywords Шершеневич, общественные отношения, правовые связи, связи, учение
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=95896&p_lang=2

    Full metadata record