Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПУТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ СВЕЖЕВЫДЕЛЕННЫХ И АКТИВИРОВАННЫХ IN VITRO ЗВЁЗДЧАТЫХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ИНТАКТНЫМ КРЫСАМ И КРЫСАМ ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ ГЕПАТЭКТОМИИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2012
Языкрусский
 • Andreeva Dina Ivanovna, author
 • Gazizov Ilnaz Marselevich, author
 • Kaligin Maksim Sergeevich, author
 • Sultanova Kadriya Nailevna, author
 • Bibliographic description in the original language Shafigullina A.K., Trondin A.A., Gazizov I.M., Kaligin M.S., Andreeva D.I., Mukhamedov A.R., Sayfullina K.N.Puti differencirovki svezhevydelennykh i aktivirovannykh in vitro zvyozdchatykh kletok pecheni posle transplantacii intaktnym krysam i krysam posle chastichnoy gepatektomii. XVII Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Molodye uchenye v medicine» , Kazan, 23-24 aprelya 2012 g. Materialy konferencii K. 2012 – 127 s.
  Annotation Сборник тезисов XVII Всероссийской научно-практической конференции "Молодые ученые в медицине"
  Keywords звездчатые клетки печени, трансплантация, гепатэктомия
  The name of the journal Сборник тезисов XVII Всероссийской научно-практической конференции "Молодые ученые в медицине"
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=94816&p_lang=2

  Full metadata record