Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СОСТАВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Form of presentationRussian patents
Year of publication2007
 • Sagitova Rimma Nadyrovna, author
 • Other authors Gaysin I.A.; Pakhomova V.I.; Kudashkin M.I.; Reut V.I; Gilyazov M.Yu.
  Bibliographic description in the original language Gaysin I.A., Reut V.I., Sagitova R.N., Gilyazov M.Yu., Kudashkin M.I., Pakhomova V.I. Sostav dlya stimulirovaniya rosta i razvitiya selskokhozyaystvennykh kultur // Patent na izobretenie RU 2358429 28.07.2007 (MnB)
  Annotation Состав для стимулирования роста и развития сельскохозяйственных культур
  Keywords Микроудобрения
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=94636&p_lang=2

  Full metadata record