Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
.., .., .., .., // , 2014. - 2. – .40. – .87-93.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Sitdikova Aygul Amirovna, author
 • Shaykhelislamova Mariya Vladimirovna, author
 • Kayumova Guzel Gazinurovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Shaykhelislamova M.V. VLIYaNIE POVYShENNYKh FIZIChESKIKh NAGRUZOK NA SOSTOYaNIE KORY NADPOChEChNIKOV I POLOVOE SOZREVANIE MALChIKOV / M.V. Shaykhelislamova, F.G. Sitdikov, A.A. Sitdikova, G.G. Kayumova // Fiziologiya cheloveka, - 2014. - 2. – T.40. – S.87-93.
  Annotation
  Keywords , , ,
  The name of the journal
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=86658&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  78233010.pdf 0,14 pdf show / download

  Full metadata record