Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕЧЕВАЯ ЭКСПРЕССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КРИТИКЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2013
 • Bakanov Roman Petrovich, author
 • Bibliographic description in the original language Bakanov R.P. Rechevaya ekspressiya v sovremennoy rossiyskoy televizionnoy kritike // Materialy XX ezhegodnoy mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii molodykh uchenykh "Lomonosov-2013" 8-12 aprelya 2013 g. - M.: Fakultet zhurnalistiki MGU im. M.V. Lomonosova, 2013. - S. 8-10.
  Annotation Ломоносов-2013
  Keywords Телевизионная критика, оценка, аудитория, эффективность, анализ, интерпретация, телекритик, федеральная газета. речевая экспрессия.
  The name of the journal Ломоносов-2013
  URL http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/structure_10_2154.htm
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=78518&p_lang=2

  Full metadata record