Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ОРГАНАХ ИНТАКТНЫХ И ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2006
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Other authors Ismailova A.I.; Yurtaeva S.V., ;Obynochnyy A.A., ; Andrianov V.V.,
  Bibliographic description in the original language Karimov F.K., Ismailova A.I., Yurtaeva S.V., Obynochnyy A.A., Yafarova G.G., Andrianov V.V., Gaynutdinov Kh.L., Sitdikov F.G. Izmeneniya soderzhaniya oksida azota v organakh intaktnykh i desimpatizirovannykh krys. Tezisy VIII Vserossiyskogo simpoziuma “Rastushhiy organizm: adaptaciya k fizicheskoy i umstvennoy nagruzke”. Kazan, 2006 g. 22-24 sentyabrya. S. 45-46.
  Annotation Тезисы VIII Всероссийского симпозиума ?Растущий организм: адаптация к физической и умственной нагрузке?
  Keywords оксид азота, крыса.
  The name of the journal Тезисы VIII Всероссийского симпозиума ?Растущий организм: адаптация к физической и умственной нагрузке?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=77725&p_lang=2

  Full metadata record