Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 27011565 «ЭИУН».
Form of presentationNon-approved tutorials
Year of publication2008
  • Zonina Svetlana Viktorovna, author
  • Stolbov Aleksandr Vasilevich, author
  • Bibliographic description in the original language A.V.Stolbov, S.V.Zonina. Tekhnicheskaya ekspertiza obektov nedvizhimosti. Uchebnoe posobie dlya studentov ochnoy i zaochnoy form obucheniya specialnosti 27011565 «EiUN». /Uchebnoe posobie. g. Naberezhnye Chelny: Izd-vo INEKA, 2008g.- 90s.
    Keywords несущая способность, приборы, методы, техническая экспертиза
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=75320&p_lang=2

    Full metadata record