Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ДИФРАКЦИЯ УПРУГИХ ВОЛН НА НЕОДНОРОДНОСТЯХ СЛОЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2012
  • Danilova Anastasiya Vadimovna, author
  • Tumakov Dmitriy Nikolaevich, author
  • Bibliographic description in the original language Anufrieva A.V., Tumakov D.N. Difrakciya uprugikh voln na neodnorodnostyakh slozhnoy vnutrenney struktury // Sbornik nauchnykh statey Kazanskogo federalnogo universiteta 2012 goda: sbornik statey / Min-vo obrazovaniya i nauki; Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet. – Kazan: Kazan. un-t, 2012. – S.84–86.
    Keywords Дифракция, упругие волны
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72863&p_lang=2

    Full metadata record