Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКОМ И СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
  • Garaeva Gelyusa Khadievna, author
  • Bibliographic description in the original language Garaeva G.Kh. Problemy pravosubektnosti nesovershennoletnikh v grazhdanskom i semeynom prave // Vseobshhaya deklaraciya prav cheloveka i aktualnye voprosy ee primeneniya v Rossiyskom i mezhdunarodnom prave: sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashhennoy 60-letiyu prinyatiya OON Vseobshhey deklaracii prav cheloveka. – Kazan: Kazan.gos.un-t, 2009. – 438 s.
    Keywords Несовершеннолетние, правосубъектность
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72203&p_lang=2

    Full metadata record