Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2013
  • Isaeva Lyubov Fedorovna, author
  • Panfilov Aleksey Nikolaevich, author
  • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
  • Bibliographic description in the original language Psikhologiya podrostka dlya uchitelya i roditeley: uchebno-metodicheskoe posobie /Avt.-sost. ; A.N. Panfilov, G.M. Ldokova i dr.; nauch. red. G.M. Ldokova. Elabuga: Izd-vo Elabuzhskogo instituta K(P)FU, 2013. - 410 s.
    Keywords психология, пдросток
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72117&p_lang=2

    Full metadata record