Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИКРОКЛИМАТА В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2012
  • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
  • Other authors Ovsyannikova Yu
  • Ovsyannikova Yuliya Valerevna, author
  • Bibliographic description in the original language Pyanova E.N., Ovsyannikova Yu.V. Izuchenie psikhologicheskogo mikroklimata v nepolnykh semyakh//Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. - 2012 g. - №1. - S.152.
    Keywords семья, микроклимат
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72092&p_lang=2

    Full metadata record