Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2012
  • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
  • Other authors Nikishina Ya
  • Nikishina Yana Valerevna, author
  • Bibliographic description in the original language Pyanova E.N., Nikishina Ya.V. Izuchenie samoocenki lichnosti i ee psikhologicheskikh mekhanizmov zashhity// Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. - 2012 g. - №1. - S.151.
    Keywords самооценка, личность, механизмы психологической защиты
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=72091&p_lang=2

    Full metadata record