Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
САМЕДОВ М.Н., КРАСНОВА Л.А., ШИБАНОВ В.М. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2007
 • Krasnova Lyubov Alekseevna, author
 • Samedov Magamed Nasib ogly, author
 • Shibanov Viktor Mikhaylovich, author
 • Bibliographic description in the original language Samedov M.N., Krasnova L.A., Shibanov V.M. Podgotovka studentov k razrabotke i izgotovleniyu oborudovaniya dlya demonstracionnykh opytov po fizike//Povyshenie effektivnosti podgotovki uchiteley fiziki i matematiki: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii, Ekaterinburg, 1-2 aprelya 2007 g. /Uralskiy gos. ped. un-t. - Ekaterinburg, 2007, - S.154-157.
  Annotation материалы Международной научно-практической конференции.
  Keywords разработка, изготовления оборудования, демонстрационные опыты
  The name of the journal Материалы Международной научно-практической конференции.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=55982&p_lang=2

  Full metadata record