Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЭПР ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ПРЕДСЕРДИЯХ И ЖЕЛУДОЧКАХ СЕРДЦА И ДРУГИХ ТКАНЯХ КРЫС, РАСТУЩИХ В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2011
Языкрусский
 • Andrianov Vyacheslav Vadimovich, author
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Gilmutdinova Roza Insafutdinovna, author
 • Zaripova Railya Irekovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Iyudin Vasiliy Sergeevich, author
 • Bibliographic description in the original language Gaynutdinov Kh. L. EPR issledovanie izmeneniy soderzhaniya oksida azota v predserdiyakh i zheludochkakh serdca i drugikh tkanyakh krys, rastushhikh v usloviyakh gipokinezii / Gaynutdinov Kh.L., Sitdikov F.G., Gilmutdinova R.I., Fayzullina R.I., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Iyudin V.S., Ilyasov A.V., Chiglincev V.M. // Vserossiyskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem «Spektroskopiya i tomografiya elektronnogo paramagnitnogo rezonansa v khimii i biologii». 6-10 sentyabrya 2011 goda g. Moskva. Tezisy dokladov. S. 67 (L-33).
  Annotation Всероссийская конференция с международным участием
  Keywords Оксид азота, онтогенез, гипокинезия, ЭПР спектроскопия
  The name of the journal Всероссийская конференция с международным участием
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=47863&p_lang=2

  Full metadata record