Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЛИЯНИЕ 60-СУТОЧНОЙ ГИПОКИНЕЗИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В ТКАНЯХ ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА, ПЕЧЕНИ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2012
Языкрусский
 • Andrianov Vyacheslav Vadimovich, author
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Gilmutdinova Roza Insafutdinovna, author
 • Zaripova Railya Irekovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Bibliographic description in the original language Fayzullina R. I. Vliyanie 60-sutochnoy gipokinezii na soderzhanie oksida azota v tkanyakh predserdiy i zheludochkov serdca, pecheni krys / Fayzullina R.I., Gilmutdinova R.I., Andrianov V.V., Yafarova G.G., Gaynutdinov Kh.L., Sitdikov F.G. // IV Vserossiyskaya s mezhdunarodnym uchastiem konferenciya «Upravlenie dvizheniem». 1-3 fevralya 2012 g., g. Moskva. Tezisy dokladov, s. 148.
  Annotation Материалы IV Всероссийской с международным участием конференции
  Keywords Оксид азота, нарастающая гипокинезия, сердце, ЭПР спектроскопия
  The name of the journal Материалы IV Всероссийской с международным участием конференции
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=47860&p_lang=2

  Full metadata record