Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОБЫЧАИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ТАТАРСКИХ И ТУРЕЦКИХ ПОСЛОВИЦАХ О ЖЕНИТЬБЕ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2009
Языкрусский
 • Biktagirova Zubayda Albertovna, author
 • Bibliographic description in the original language Biktagirova Z.A. Obychai, otrazhennye v tatarskikh i tureckikh poslovicakh o zhenitbe / Z.A.Biktagirova //Sokhranenie i razvitie rodnykh yazykov v usloviyakh mnogonacionalnogo gosudarstva: problemy i perspektivy: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (Kazan 18 - 20iyunya 2009 g.) – Kazan: TGGPU, 2009. – 348 s. – S. 233 – 235
  Annotation Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: Международная научно-практическая конференция (Казань 18 - 20июня 2009 г.)
  Keywords пословица, концепт, женитьба, сопоставление
  The name of the journal Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: Международная научно-практическая конференция (Казань 18 - 20июня 2009 г.)
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=32297&p_lang=2

  Full metadata record