Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТАТИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ YBRH2SI2 И YBIR2SI2
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Belov Sergey Ivanovich, author
 • Eremin Ilya Mikhaylovich, author
 • Kochelaev Boris Ivanovich, author
 • Kutuzov Aleksandr Sergeevich, author
 • Skvorcova Alsu Mansurovna, author
 • Other authors J. Sichelschmidt, J. Wykhoff, C. Krellner, C. Geibel
  Bibliographic description in the original language A.C. Kutuzov, A.M. Skvorcova, S.I. Belov, J. Sichelschmidt, J. Wykhoff, I.M. Eryomin, C. Krellner, C. Geibel, B.I. Kochelaev. Staticheskaya magnitnaya vospriimchivost YbRh2Si2 i YbIr2Si2. VIII Nauchnaya konferenciya molodykh uchenykh, aspirantov i studentov nauchno-obrazovatelnogo centra Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta "Materialy i tekhnologii XXI veka", g. Kazan, 28-29 oktyabrya 2008, Tez. dokl., S. 50.
  Keywords магнитная восприимчивость, YbRh2Si2, YbIr2Si2
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=28173&p_lang=2

  Full metadata record