Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ТЕХНОСФЕРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЖИГАНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
Языкрусский
 • Akhmetov Vilnyus Mirzakhmetovich, author
 • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
 • Kharlyamov Damir Afgatovich, author
 • Vetrova Viktoriya Andreevna, author
 • Bibliographic description in the original language Vetrova V.A. Tekhnosfernye i ekologicheskie aspekty szhiganiya derevyannoy tary / V.A. Vetrova, G.V. Mavrin, D.A. Kharlyamov, V.M. Akhmetov // Vseros. nauchn.-prakt. konf. «XIV Kamskie chteniya». - Naberezhnye Chelny: Izdatelsko-poligraficheskiy centr Naberezhnochelninskogo instituta KFU, 2022. - S. 367-370.
  Annotation «XIV Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Keywords Техносферная безопасность, отходы деревянной тары, пиролиз
  The name of the journal «XIV Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=277381&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_vetrova_kamsk_chteniya_2022.pdf 1,74 pdf show / download

  Full metadata record