Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2022
 • Biktemirova Raisa Gabdullovna, author
 • Vakhitov Ildar Khatybovich, author
 • Vakhitov Linar Ildarovich, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Vakhitov Linar Ildarovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Vakhitov L.I. ANALIZ POKAZATELEY NASOSNOY FUNKCII SERDCA BASKETBOLISTOV S OGRANIChENNYMI VOZMOZhNOSTYaMI ZDOROVYa PRI VYPOLNENII MYShEChNYKh NAGRUZOK./ L.I. Vakhitov, T.L. Zefirov, I.Kh. Vakhitov, R.G.Biktemirova, N.I. Ziyatdinova // Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal,- 2022; 27(5s). 17-17 s.
  Annotation , .- .,2021
  Keywords , .
  The name of the journal , .- .,2021
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=264957&p_lang=2

  Full metadata record