Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ А2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2022
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Bugrov Roman Kutdusovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Kupcova A.M. Sravnitelnaya kharakteristika chastoty serdechnykh sokrashheniy pri stimulyacii a2-adrenoreceptorov na raznykh stadiyakh eksperimentalnogo infarkta miokarda / A.M. Kupcova, R.K. Bugrov. L.T. Mosolov, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // V Mezhdunar kongress, posvyashh. A.F. Samoylovu «Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii«, Sbornik tezisov. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2022. - 27(5S). - s. 46.
  Annotation “ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРИТМОЛОГИИ”
  Keywords частота сердечных сокращений, экспериментальный инфаркт миокарда
  The name of the journal “ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРИТМОЛОГИИ”
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=264839&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_2022_Samojlov.pdf 15,28 pdf show / download

  Full metadata record