Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ОТ КАМЕРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
 • Kharlyamov Damir Afgatovich, author
 • Zamanova Rufina Iskandarovna, author
 • Krasnova Aleksandra Valerevna, author
 • Bibliographic description in the original language Zamanova R.I. Ochistka promyshlennykh vybrosov ot kamery polimerizacii proizvodstva mineralnoy vaty / R.I. Zamanova, A.V. Krasnova, D.A. Kharlyamov, G.V. Mavrin //Vseros. nauchn.-prakt. konf. «XIII Kamskie chteniya». - Naberezhnye Chelny: Izdatelsko-poligraficheskiy centr Nabe rezhnochelninskogo instituta KFU, 2021. - S. 400-403.
  Annotation Всерос. научн.-практ. конф. «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Keywords Промышленные выбросы, производство минеральной ваты, очистка промышленных выбросов, дожиг газов
  The name of the journal Всерос. научн.-практ. конф. «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=262126&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Zamanova_R.I.__Kamsk.chten__2021.pdf 0,57 pdf show / download

  Full metadata record