Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИССИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ОТХОДОВ В ВОДНЫЕ СРЕДЫ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Mavrin Gennadiy Vitalevich, author
 • Kharlyamov Damir Afgatovich, author
 • Bibliographic description in the original language Akhmadeeva R.D. Pokazateli emissii tyazhelykh metallov otkhodov v vodnye sredy / R.D. Akhmadeeva, K.R. Zubairova, D.A. Kharlyamov, G.V. Mavrin //Vseros. nauchn.-prakt. konf. «XIII Kamskie chteniya». - Naberezhnye Chelny: Izdatelsko-poligraficheskiy centr Nabe rezhnochelninskogo instituta KFU, 2021. - S. 366-369.
  Annotation «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Keywords тяжелые металлы, эмиссия, отходы производства
  The name of the journal «XIII Камские чтения»: сб-к док. - Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр Набережночелнинского института КФУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=262125&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_Akhmadeeva_R.D.__Kamsk.chten__2021.pdf 0,23 pdf show / download

  Full metadata record