Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МОДЕЛИ ШКОЛЬНОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Vinogradov Vladislav Lvovich, author
 • Shatunova Olga Vasilevna, author
 • Sheymardanov Shamil Fatovich, author
 • Bibliographic description in the original language Vinogradov, V.L. Modeli shkolnoy rezilentnosti / V.L. Vinogradov, O.V. Shatunova, Sh.F. Sheymardanov // Pedagogicheskoe obrazovanie: novye vyzovy i celi. VII Mezhdunarodnyy forum po pedagogicheskomu obrazovaniyu: sbornik nauchnykh trudov. Ch. I. – Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta, 2021. – S. 183-188.
  Annotation Педагогическое образование: новые вызовы и цели. VII Международный форум по педагогическому образованию
  Keywords образование, школьная неуспешность, индивидуальная резильент- ность, школьная резильентность
  The name of the journal Педагогическое образование: новые вызовы и цели. VII Международный форум по педагогическому образованию
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=258637&p_lang=2

  Full metadata record