Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕК-СОВ С ГИБРИДНОЙ ТИПОЛОГИЕЙ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
Языкрусский
 • Denisenko Elena Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language Denisenko E.V. Sovremennye tendencii razvitiya kompleksov s gibridnoy tipologiey / Kravchenko I.S., Denisenko E.V. // Sbornik tezisov MARKhI. Materialy nauchno-prakticheskoy konferencii. Nauka, obrazovanie i eksperimentalnoe proektirovanie v MARKhI: Tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii professorsko-prepodavatelskogo sostava, molodykh uchenykh i studentov. (s 6 po 11 aprelya 2020 goda) Tom 1; str. 159-160
  Annotation НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
  Keywords гибрид, структура, адаптивность, типология, комплекс c гибридной типологией
  The name of the journal НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
  URL https://marhi.ru/sciense/conf/20/tom%201.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=258153&p_lang=2

  Full metadata record