Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Denisenko Elena Vladimirovna, author
 • Zhandarova Anastasiya Aleksandrovna, author
 • Bibliographic description in the original language Samoylenko A.A., Denisenko E.V., Resursosberegayushhie principy arkhitekturnogo proektirovaniya zdaniya aeroporta // Ekologiya i bezopasnost v tekhnosfere: sovremennye problemy i puti resheniya : sbornik trudov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii molodykh uchenykh, aspirantov i studentov, g. Yurga, 23-25 noyabrya 2017 g. — Tomsk : Izd-vo TPU, 2017. — [S. 127-133].
  Annotation Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
  Keywords конструктивные решения; архитектура; среда обитания; ресурсосберегающие системы; аэропорты
  The name of the journal Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
  URL http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/46771/1/conference_tpu-2017-C52_p127-133.pdf
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=257935&p_lang=2

  Full metadata record