Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Mansur Nur , author
 • Mansur Nur , postgraduate kfu
 • Irdinkin Denis Aleksandrovich, author
 • Bibliographic description in the original language Kupcova A.M. OSOBENNOSTI VLIYaNIYa KLONIDINA GIDROKhLORIDA NA KORONARNYY POTOK IZOLIROVANNOGO SERDCA KRYS V POSTNATALNOM ONTOGENEZE / A.M. Kupcova , D.A. Irdinkin, N.I. Ziyatdinova, Mansur Nur Khusseyn, T.L. Zefirov // IV MEZhDUNARODNYY KONGRESS, POSVYaShhENNYY A.F. SAMOYLOVU ?FUNDAMENTALNAYa I KLINIChESKAYa ELEKTROFIZIOLOGIYa. AKTUALNYE VOPROSY ARITMOLOGII?. SBORNIK TEZISOV. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2021;26(S5): S. 39-40.
  Keywords , ,
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=252667&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  083.pdf 0,64 pdf show / download

  Full metadata record