Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ТКАНЯХ МЫШЦ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Andrianov Vyacheslav Vadimovich, author
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Zaripova Railya Irekovna, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Sungatullina Milyausha Ildusovna, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Sungatullina Milyausha Ildusovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Sungatullina M. I., Zaripova R. I., Andrianov V.V., Yafarova G. G., Ziyatdinova N. I., Gaynutdinov Kh. L., Zefirov T.L. Intensivnost obrazovaniya oksida azota v tkanyakh myshc zadnikh konechnostey krys // IV Mezhdunarodnyy kongress, posvyashhennyy A. F. Samoylovu ?Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii?: sbornik tezisov. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. ? 2021. - №26(S5). ? S. 48-49. doi:10.15829/1560-4071-2021-5S
  Keywords оксид азота, электронный парамагнитный резонанс
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=251536&p_lang=2

  Full metadata record