Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПАРАМЕТРЫ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА КРЫСЫ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Zaripova Railya Irekovna, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Sungatullina Milyausha Ildusovna, author
 • Bibliographic description in the original language Sungatullina M.I. PARAMETRY IZOLIROVANNOGO SERDCA KRYSY V PERIOD VOSSTANOVLENIYa POSLE OGRANIChENIYa DVIGATELNOY AKTIVNOSTI // M.I. Sungatullina, R.I. Zaripova, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov // Samoylovskie chteniya. Sovremennye problemy neyrofiziologii: sbornik tezisov Vserossiyskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashhennoy 145-letiyu kafedry fiziologii cheloveka i zhivotnykh (Kazan, 27 fevralya 2021 g.) / pod obshh. red. G.F. Sitdikovoy. Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta, 2021. s. 146-147.
  Annotation Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных
  Keywords гипокинезия, изолированное сердце
  The name of the journal Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии: сборник тезисов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 145-летию кафедры физиологии человека и животных
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=250142&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Sungatullina_M.I..pdf 0,70 pdf show / download

  Full metadata record