Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА СТИМУЛЯЦИЮ α2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2021
Языкрусский
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Khisamieva Luiza Irekovna, author
 • Chershinceva Nuriya Nurislamovna, author
 • Chershinceva Nuriya Nurislamovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Khisamieva L.I. Reakciya serdechno-sosudistoy sistemy na stimulyaciyu α2-adrenoreceptorov krys/ L.I. Khisamieva, N.N. Chershinceva, N.I. Ziyatdinova, T.L. Zefirov// «Samoylovskie chteniya: Sovremennye problemy neyrofiziologii« sbornik tezisov k 145 letiyu kafedry fiziologii cheloveka i zhivotnykh - Kazan, 2021. S. 149-150.
  Annotation Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии
  Keywords α2-адренорецепторы, крысы
  The name of the journal Самойловские чтения. Современные проблемы нейрофизиологии
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=249709&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_samojlovskie_chteniya.pdf 4,27 pdf show / download

  Full metadata record