Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ NVIDIA РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ КРИВЫХ, ЗАДАННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2020
Языкрусский
 • Pershin Ilya Andreevich, author
 • Tumakov Dmitriy Nikolaevich, author
 • Bibliographic description in the original language Svidetelstvo № 2020660113 Ros. Federaciya. Programma dlya vychisleniya na graficheskikh processorakh NVIDIA razmernosti Minkovskogo dlya krivykh, zadannykh analiticheski: svidetelstvo o gos. registracii programmy dlya EVM / Pershin I.A., Tumakov D.N.; pravoobladatel FGAOU VO KFU; zayavka № 2020660113; data postupl. 14.08.2020 g.; data gos. registracii v Reestre programm dlya EVM 27.08.2020 g. 1 s.
  Keywords Программа, вычисление размерности, размерность Минковского , графические процессоры NVIDIA
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=238977&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  2020660113_Pershin__Tumakov_Pr.dlya_vych.na_grafich..pdf 0,52 pdf show / download

  Full metadata record