Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 4392131118 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 Г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ «ЧЕТВЕРТИЧНАЯ АММОНИЕВАЯ СОЛЬ, ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ» ПО ПАТЕНТУ РФ № 2666544
Form of presentationLicense agreements for product use
Year of publication2018
Языкрусский
 • Iksanova Alfiya Gabdulakhatovna, author
 • Kazakova Renata Ruvshanovna, author
 • Nikitina Elena Vladimirovna, author
 • Shtyrlin Nikita Valerevich, author
 • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
 • Bibliographic description in the original language Licenzionnyy dogovor № 4392131118 ot 12 noyabrya 2018 g. o predostavlenii isklyuchitelnoy licenzii na ispolzovanie izobreteniya «Chetvertichnaya ammonievaya sol, obladayushhaya antimikoticheskoy i antibakterialnoy aktivnostyu» po patentu RF № 2666544
  Keywords Четвертичная аммониевая соль
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236341&p_lang=2

  Full metadata record