Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2926161017 ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2017 Г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ «НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ НАПРОКСЕНА, ОБЛАДАЮЩЕЕ НИЗКОЙ ГАСТРОТОКСИЧНОСТЬЮ» ПО ПАТЕНТУ РФ № 2629367.
Form of presentationLicense agreements for product use
Year of publication2017
Языкрусский
 • Aymaletdinov Aleksandr Maazovich, author
 • Balakin Konstantin Valerevich, author
 • Ganiev Ilnur Makhmutovich, author
 • Iksanova Alfiya Gabdulakhatovna, author
 • Malaneva Albina Gennadevna, author
 • Pavelev Roman Sergeevich, author
 • Pugachev Mikhail Vladimirovich, author
 • Shtyrlin Nikita Valerevich, author
 • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
 • Bibliographic description in the original language Licenzionnyy dogovor № 2926161017 ot 16 oktyabrya 2017 g. o predostavlenii isklyuchitelnoy licenzii na ispolzovanie izobreteniya «Nesteroidnoe protivovospalitelnoe sredstvo na osnove naproksena, obladayushhee nizkoy gastrotoksichnostyu» po patentu RF № 2629367.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236338&p_lang=2

  Full metadata record