Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 0971180517 ОТ 18 МАЯ 2017 Г. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ «ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ АММОНИЕВЫЕ СОЛИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ВИТАМИНА В6» ПО ПАТЕНТУ РФ № 2607522.
Form of presentationLicense agreements for product use
Year of publication2017
Языкрусский
 • Iksanova Alfiya Gabdulakhatovna, author
 • Kayumov Ayrat Rashitovich, author
 • Nikitina Elena Vladimirovna, author
 • Sapozhnikov Sergey Vitalevich, author
 • Shtyrlin Nikita Valerevich, author
 • Shtyrlin Yuriy Grigorevich, author
 • Bibliographic description in the original language Licenzionnyy dogovor № 0971180517 ot 18 maya 2017 g. o predostavlenii isklyuchitelnoy licenzii na ispolzovanie izobreteniya «Chetvertichnye ammonievye soli na osnove proizvodnykh vitamina V6» po patentu RF № 2607522.
  Keywords четвертичные аммониевые соли, витамин В6
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236337&p_lang=2

  Full metadata record