Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
IF Α2-
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, author
 • Leonova Alina Maratovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Faskhutdinov L.I. BLOKADA IF UVELIChIVAET DLITELNOST POTENCIALA DEYSTVIYa KARDIOMIOCITOV KRYS V OTVET NA STIMULYaCIYu Α2- ADRENORECEPTOROV / L.I. Faskhutdinov, N.I. Ziyatdinova, A.M. Galieva, T.L. Zefirov // Sb. mater.IV-y Mezhd. konf., posv. A.F. Samoylovu «Fundamentalnaya i klinicheskaya elektrofiziologiya. Aktualnye voprosy aritmologii» planirovavshiesya daty: 7-8 aprelya 2020 goda, g. Kazan. — M.: Izd-vo FGAOU VO Pervyy MGMU imeni I.M. Sechenova Minzdrava Rossii (Sechenovskiy Universitet). — 2020. — s. 43
  Annotation IV- , .. «- . »
  Keywords IF, 2-
  The name of the journal IV- , .. «- . »
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236023&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_FLI_ZNI_GAM_ZTL_43.pdf 0,97 pdf show / download

  Full metadata record