Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ФИЗИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗРАСТ
Form of presentationNon-approved manuals
Year of publication2020
Языкрусский
 • Anikina Tatyana Andreevna, author
 • Biktemirova Raisa Gabdullovna, author
 • Bilalova Gulfiya Albertovna, author
 • Dikopolskaya Natalya Borisovna, author
 • Zayneev Marsel Muratkhanovich, author
 • Zverev Aleksey Anatolevich, author
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Krylova Alevtina Vasilevna, author
 • Kupcova Anna Mikhaylovna, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Shaykhelislamova Mariya Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language Sitdikov F. G. Fiziologiya zdorovya i vozrast: uchebnoe posobie / T.A. Anikina, G.A. Bilalova, R.G. Biktemirova, N.B. Dikopolskaya, M.M. Zayneev, A.A. Zverev, T.L. Zefirov, N.I. Ziyatdinova, A.V. Krylova, A.M. Kupcova, F.G. Sitdikov, M.V. Shaykhelislamova. – Kazan, Izd-vo «Vestfalika», 2020. - 114 s
  Keywords физиология здоровья, возраст
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=236004&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  F_fiziologiya_zdorovya_i_vozrast.pdf 2,32 pdf show / download

  Full metadata record