Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
-
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2020
 • Mutaeva Ilsiyar Shafikovna, author
 • Petrov Roman Evgenevich, author
 • Bibliographic description in the original language Petrov R.E., Mutaeva I.Sh. K VOPROSU OCENKI POTENCIALNYKh VOZMOZhNOSTEY SERDCA LYZhNIKOVGONShhIKOV PRI STUPENChATO-VOZRASTAYuShEY VELOERGOMETRIChESKOY NAGRUZKE // Olimpiyskiy sport i sport dlya vsekh: sbornik nauchnykh trudov, predstavlennykh na XXIV Mezhdunarodnyy nauchnyy kongress «Olimpiyskiy sport i sport dlya vsekh – Kazan: Povolzhskaya GAFKSiT, 2020. – S. 693-695.
  Annotation : , XXIV «
  Keywords -, , , , .
  The name of the journal : , XXIV «
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=233513&p_lang=2

  Full metadata record